vrienden van Het Witte Kasteel

HARTELIJK WELKOM OP DE PAGINA  VRIENDEN VAN HET WITTE KASTEEL

Dankzij de vrijwilligers, sponsoren en de verkregen subsidies staat het kasteel weer te stralen.
Ook de Vrienden van Het Witte Kasteel hebben een steentje bijgedragen. Maar we zijn er nog lang niet…..

Om het landgoed voor de toekomst in stand te kunnen houden hebben we uw hulp hard nodig. Daarom nodigen we u van harte uit om Vriend te worden van Het Witte Kasteel.
Onze vrienden zijn dé ambassadeurs van het kasteel, ze ondersteunen de instandhouding van het culturele erfgoed en promoten activiteiten en evenementen.

ALS VRIEND VAN HET KASTEEL HEEFT U EEN STREEPJE VOOR
Met uw donatie steunt u het onderhoud van Landgoed Het Witte Kasteel en daarvoor organiseren wij een aantal speciale activiteiten voor onze unieke vriendengroep. Het landgoed biedt haar vrienden een bijzondere ontmoetingsplaats. Een plaats waar zij ongedwongen bijeen kunnen komen met andere vrienden. Vrienden zien Landgoed Het Witte Kasteel als dé ultieme plek in de regio om elkaar te ontmoeten om samen te genieten van natuur, cultuur, evenementen en sociale activiteiten.

Onze vrienden genieten van speciale voordelen en er worden regelmatig activiteiten (informatief, cultureel, ontspannend, sociaal en muzikaal) georganiseerd.

VRIENDEN VAN HET WITTE KASTEEL ZIJN ONZE AMBASSADEURS
Uw actieve betrokkenheid werkt aanstekelijk voor nieuwe vrienden. Ons motto is daarom: ‘Maak van uw vrienden onze vrienden’.

VRIEND WORDEN!
Om Vriend van Het Witte Kasteel te worden zijn er drie VRIENDENPAKKETTEN samengesteld waarvoor u zich kunt aanmelden;

ZONNEKONING LODEWIJK XIV – Jaarbijdrage v.a. € 25,- per persoon

  1. Rondleiding: U kunt 1x per jaar deelnemen aan een historische rondleiding voor 2 personen (op inschrijving, zie jaarprogramma). Daarbij is tevens aandacht voor de uitgevoerde restauraties.
  1. Nieuwsbrief en evenementenagenda: Vrienden ontvangen regelmatig nieuwsbrieven en evenementenagenda’s met wetenswaardigheden van Landgoed Het Witte Kasteel. Tevens ontvangt u speciale vriendenaanbiedingen, zoals korting op evenementen en bestedingen in zondagcafé Het Koetshuis.

KAREL V – Jaarbijdrage v.a. € 50,- per persoon

  1. Rondleiding: U kunt 1x per jaar deelnemen aan een historische rondleiding voor 2 personen (op inschrijving, zie jaarprogramma). Daarbij is tevens aandacht voor de uitgevoerde restauraties.
  1. Nieuwsbrief en evenementenagenda: Vrienden ontvangen regelmatig nieuwsbrieven en evenementenagenda’s met wetenswaardigheden van Landgoed Het Witte Kasteel.Tevens ontvangt u speciale vriendenaanbiedingen, zoals korting op evenementen en bestedingen in zondagcafé Het Koetshuis.
  1. Vriendenontmoeting: U wordt uitgenodigd op een jaarlijkse sfeervolle KAREL V bijeenkomst op Het Witte Kasteel.

NAPOLEON – Jaarbijdrage v.a. € 100,- per persoon

  1. Rondleiding; U kunt 1x per jaar deelnemen aan een historische rondleiding voor 2 personen (op inschrijving, zie jaarprogramma). Daarbij is tevens aandacht voor de uitgevoerde restauraties.
  1. Nieuwsbrief en evenementenagenda; Vrienden ontvangen regelmatig nieuwsbrieven en evenementenagenda’s met wetenswaardigheden van Landgoed Het Witte Kasteel. Tevens ontvangt u speciale vriendenaanbiedingen, zoals korting op evenementen en bestedingen in zondagcafé Het Koetshuis.
  1. Vriendenontmoeting:U wordt uitgenodigd op een jaarlijkse sfeervolle NAPOLEON bijeenkomst op Het Witte Kasteel.

 

Indien u gebruik maakt van een van deze mogelijkheden, ondersteunt u de doelstelling: het behoud van het cultureel erfgoed.

AANMELDING
Onderstaand treft u het aanmeldingsformulier ‘Vriend van het Witte Kasteel’ aan. Wij vragen u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te retourneren aan: Stichting Het Witte Kasteel, Kasteellaan 20B, 5175 BD Loon op Zand. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging, bij voorkeur per e-mail.

Download hier het aanmeldingsformulier.

ANBI STATUS
Stichting Het Witte Kasteel beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wanneer u Vriend wordt van Het Witte Kasteel, wordt uw schenking gebruikt voor het in stand houden van het landgoed. U kunt uw gift aan onze stichting – onder bepaalde voorwaarden – als aftrekpost opnemen in uw belastingaangifte. Daarmee verkrijgt U mogelijk een financieel voordeel. Indien u maximale aftrek wenst, dus zonder drempel of maximaal bedrag, hebben wij voor u een passend aanmeldingsformulier, op basis van “belastingvoorwaarden periodieke giften”, beschikbaar.

Download hier het aanmeldingsformulier-ANBI.

Wij verheugen ons erop u als nieuwe Vriend van Het Witte Kasteel te begroeten!

Mocht u nog vragen hebben of met ons willen afstemmen, dan ontvangen wij bericht graag via ons mailadres: vrienden@hetwittekasteel.nl

 

JAARPROGRAMMA 2017 VOOR DE VRIENDEN VAN HET WITTE KASTEEL

Zondag 25 juni                 Rondleiding van 11.00 tot 12.30 uur (aanmelden per mail vóór 15 juni)

Zondag 20 augustus        Rondleiding van 11.00 tot 12.30 uur (aanmelden per mail vóór 10 augustus)

Zondag 8 oktober             Rondleiding van 11.00 tot 12.30 uur (aanmelden per mail vóór 28 september)

Zondag 3 december         Rondleiding van 11.00 tot 12.30 uur (aanmelden per mail vóór 23 november)

Nader te bepalen              Jaarlijkse sfeervolle KAREL V bijeenkomst

Nader te bepalen              Jaarlijkse sfeervolle NAPOLEON bijeenkomst