contact

Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel
Kasteellaan 17
5175 BC  Loon op Zand

Tel. 0416 858858
info@hetwittekasteel.nl

KvK nr. 61087181
Bankrek. NL19RABO0190406348

Op alle met de Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden, zoals die op 30 maart 2015 onder nummer 61087181 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, en waarvan op eerste verzoek een exemplaar zal worden toegezonden.

 

Stichting Het Witte Kasteel
Kasteellaan 20b
5175 BD  Loon op Zand

KvK nr. 59048379
Bankrek. NL59RABO0134 2638 71

 

Bereikbaarheid

  • Vanuit Waalwijk/Kaatsheuvel (A261) rijdt u richting Tilburg. U neemt afslag Loon op Zand, u volgt borden Loon op Zand tot aan de rotonde. Deze neemt u driekwart, richting Loon op Zand. U ziet als snel het kasteel aan uw rechterkant liggen. Als u het kasteel net voorbij rijdt ziet u een oversteekplaats met drempel (voor fietsers en voetgangers), hier gaat u rechtsaf de toegangslaan op naar het kasteel.
  • Vanuit Eindhoven/Breda/Tilburg is de mooiste route om in Tilburg via de Burgemeester Bechtweg (N261) vervolgens de Stokhasseltlaan richting Loon op Zand te nemen. Deze laan gaat automatisch over naar de Kasteellaan, als u Loon op Zand binnen rijdt ziet u het kasteel aan de rechterkant liggen. Als u het kasteel net voorbij rijdt ziet u een oversteekplaats met drempel (voor fietsers en voetgangers), hier gaat u rechtsaf de toegangslaan op naar het kasteel.
  • Openbaar vervoer; vanaf Tilburg Centraal station neemt u buslijn 136 richting ‘s-Hertogenbosch. U stapt uit bij halte Ecliptica of Kerkstraat vervolgens loopt u in 5 min naar Het Witte Kasteel.

 

Disclaimer
De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden: Bart van Hattem fotografie en de stichting het Witte Kasteel.
Het Witte Kasteel besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Het Witte Kasteel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door Het Witte Kasteel, of door u aan Het Witte Kasteel door middel van een website van Het Witte Kasteel, of anderszins langs elektronische weg. Het Witte Kasteel aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Het Witte Kasteel via deze website.

Het Witte Kasteel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.